Jesteś tutaj

Wydarzenia

Wręczenie nagród w Ministerstwie Cyfryzacji


18 grudnia 2017

 

18 grudnia 2017 r. W Ministerstwie Cyfryzacji w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom Forum Młodych Mistrzów realizowanej w ramach XXIII Forum Teleinformatyki. Tematem tegorocznej sesji były ekonomiczne aspekty informatyzacji państwa. Nagrody zostały wręczone przez szefową resortu cyfryzacji, Minister Annę Streżyńską. Uczestnicy Forum Młodych Mistrzów reprezentujący Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów, otrzymali: Nagrodę Rady Programowej Forum i Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Nagrodę Prezesa Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Nagrodę Fundacji Rozwoju Informatyki.

  

Finał I edycji programu Jutronauci


9 grudnia 2017

 

9 grudnia odbyło się uroczyste zakończenie I edycji programu Jutronauci realizowanego przez Gazetę Wyborczą. Podczas finału wśród wystąpień i paneli dyskusyjnych omawiano zagadnienia nowych technologii i przedstawiano postacie osób zajmujących się nowoczesnymi i niestandardowymi zagadnieniami. W panelu dyskusyjnym "Przyszłość - czy będzie ekscytująca? Szanse i wyzwania." udział wziął dr Kamil Kulesza.

  

Konferencja Impact’17 FinTech Katowice


6-7 grudnia 2017

 

Reprezentacja CZMIS wystąpiła na prestiżowej konferencji Konferencja Impact’17 FinTech Katowice. Wzięliśmy udział w udział w panelu Edu hackathon i spotkaniu roundtable nt. "Dlaczego insurtech w Polsce nie działa?"

  

XXIII Forum Teleinformatyki w Miedzeszynie


28-29 września 2017

 

Uczestnicy XIII Letnich Praktyk Badawczych zaprezentowali wyniki swojej pracy na Forum Młodych Mistrzów podczas XXIII Forum Teleinformatyki w Miedzeszynie, gdzie zebrali się czołowi przedstawiciele m.in. administracji publicznej, nauki, sektora informatycznego, ubezpieczeniowego. Wystąpienie „Projekt PRISM – aspekty matematyczne analizy dużych strumieni danych” otrzymała Nagrodę Rady Programowej Forum i Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego za najlepszą merytorycznie prezentację oraz Nagrodę Prezesa Polskiego Towarzystwa Informatycznego „Poza horyzont…”, przyznawaną prezentacji o tematyce, która może okazać się najbardziej znacząca w ramach nadchodzących nurtów rozwoju informatyki. Zaś prezentacja „Projekt BEER – Blockchainowa Energetyka: Ewaluacja i Rozwój” otrzymała Nagrodę Fundacji Rozwoju Informatyki ustanowioną przez prof. dr hab. Krzysztofa Diksa za prezentację „o największym pierwiastku algorytmicznym”.

  

Festiwal Nauki 2017


19-27 września 2017

 

W dniach 19 - 27 września 2017 roku w Warszawie odbyła się kolejna edycja Festiwalu Nauki. W tym roku prezentacje wygłoszone przez uczestników Letnich Praktyk Badawczych dotyczyły ponownie zagadnień kryptografii i nowoczesnych technologii.

  

Knowledge Exchange Community Meeting 2017 - Industrial Maths in Action


19-20 września 2017

 

Spotkanie Knowledge Exchange Community Meeting 2017 - Industrial Maths in Action w Edynburgu (Wielka Brytania), które odbyło się w dniach 19-20 września, miało na celu wymianę międzynarodowych doświadczeń w zakresie prac matematyków nad zagadnieniami ze świata biznesu. W ramach w ramach sesji "Managing Industry Academia Interface" wystąpienie na temat działań w warunkach polskich miał dr Kamil Kulesza.

  

XLVI Ogólnopolska Konferencja Zastosowań Matematyki


5-12 września 2017

 

W dniach 5-12 września w Zakopanem odbyła się XLVI Ogólnopolska Konferencja Zastosowań Matematyki - jedno z największych polskich wydarzeń w obszarze zastosowań matematyki. W ramach Otwartego posiedzenia Komisji Zastosowań Komitetu Matematyki PAN wystąpienie na temat działań w zakresie industrial mathematics miał dr Kamil Kulesza.

  

130. European Study Group with Industry


4-8 września 2017

 

W dniach 4-8 września na University of Warwick odbyły się  130. European Study Group with Industry. Podczas kolejnej edycji brytyjskich warsztatów nad 6 projektami pochodzącymi od brytyjskich firm i instytucji pracowało kilkudziesięciu naukowców z całej Europy, w tym 4 osobowy zespół z Centrum. 

  

Zakończenie XIII edycji Letnich Praktyk Badawczych


30 sierpnia 2017

 

Zakończyła się XIII edycja Letnich Praktyk Badawczych. W czasie 5 tygodni praktyk uczestnicy wzięli udział w ciekawych projektach badawczych i komercyjnych, a także mieli okazję zobaczyć jakim wyzwaniem jest łączenie nauki z biznesem. Podobnie jak w latach ubiegłych odbyło się wiele seminariów projektowych i dyskusji problemowych.

  

Mini Conference on Industrial Applications of Mathematics


3-4 lipca 2017

 

W dniach 3-4 lipca odbyła się Mini Conference on Industrial Applications of Mathematics. Celem spotkania jest pokazanie polsko-brytyjskiej współpracy naukowej w dziedzinie matematyki na przełomie ostatnich lat oraz docenienie krzewienia idei industrial matematics czyli udziału matematyków w rozwiązywaniu problemów przemysłu w Polsce.

 

Gośćmi honorowymi wydarzenia byli: Prof. David Abrahams, dyrektor instytutu Isaac’a Newton’a na uniwersytecie w Cambridge oraz dr Robert Leese, Dyrektor instytutu Smith’a na uniwerytecie w Oxfordzie. Wydarzenie organizowane było we współpracy Ambasady Brytyjskiej z Instytutem Matematycznym Polskiej Akademii Nauk.

  

Mathematics for the modern economy


28 czerwca 2017

 

28 czerwca odbyło się  specjalne spotkanie w brytyjskim Royal Society poświęcone zagadnieniom wykorzystania matematyki do rozwiązywania rzeczywistych problemów - Mathematics for the modern economy.  Było to pierwsze spotkanie poświęcone zagadnieniom industrial mathematics organizowane przez Royal Society. W konferencji udział wzięli także przedstawiciele Centrum.

  

128. European Study Group with Industry


12-16 czerwca 2017

 

W dniach 12-16 czerwca odbyły się  128. European Study Group with Industry w Limerick (w Irlandii). Były to kolejne z cyklu  organizowanych corocznie w Irlandii warsztatów dla matematyków rozwiązujących problemy dla firm i instytucji.  

  

Konferencja Impact’16 FinTech InsurTech 2016 Wrocław


7-8 grudnia 2016

 

Reprezentacja CZMIS wystąpiła na prestiżowej konferencji Konferencja Impact’16 FinTech InsurTech 2016 Wrocław. Zaprezentowane zostały zagadnienia z zakresu rozwoju spersonalizowanych ubezpieczeń komunikacyjnych i wyzwań jakie stawiają przed branżą ubezpieczeniową. Z uznaniem spotkała się zarówno merytoryczna zawartość prezentacji opisującej wyniki prac realizowanych dla Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, jak i fakt, że zaprezentowane zostało coś co zostało już zrobione, a nie dopiero "warto to zrobić"/"w planach".

  

XXI Forum Teleinformatyki w Miedzeszynie


29-30 września 2016

 

Uczestnicy XII Letnich Praktyk Badawczych zaprezentowali wyniki swojej pracy na Forum Młodych Mistrzów podczas XXI Forum Teleinformatyki w Miedzeszynie, gdzie zebrali się czołowi przedstawiciele m.in. administracji publicznej, nauki, sektora informatycznego, ubezpieczeniowego. W tym roku przygotowane prezentacje dotyczyły rozwoju spersonalizowanych ubezpieczeń komunikacyjnych („UBIK, czyli Ubezpieczenia Biorą Inny Kurs”) oraz zagadnień dual-use związanych z symulatorami wojskowymi („DOOM - Symulatory, Informatyka, Bezpieczeństwo”).

  

Festiwal Nauki 2016


20-28 września 2016

 

W dniach 20 - 28 września 2016 roku w Warszawie odbyła się kolejna edycja Festiwalu Nauki. W tym roku prezentacje wygłoszone przez uczestników Letnich Praktyk Badawczych dotyczyły zagadnień kryptografii i nowoczesnych technologii.

  

XII Letnie Praktyki Badawcze dobiegły końca


2 września 2016

 

XII Letnie Praktyki Badawcze dobiegły końca. Podczas pięciu tygodni pracy praktykanci zmierzyli się nie tylko z ciekawymi projektami, a także mieli okazję zobaczyć jakim wyzwaniem jest łączenie nauki z biznesem.

Jak co roku, nie zabrakło ciekawych seminariów, wykładów i wizyt studyjnych związanych z tematyką projektów.

Przed nami jeszcze prace domykające praktyki i kolejne wyzwania projektowe.

  

TEDxWarsaw – In a heartbeat


31 marca 2016 

 

Tegoroczna konferencja TEDxWarsaw odbyła się pod hasłem In a heartbeat. W motyw przewodni wpisał się jeden z postulatów prezentowanych przez dr. Kamila Kuleszę: w obecnych czasach zmiany następują bardzo szybko, a matematyka będzie motorem dla nadchodzących innowacji podobnie jak kiedyś informatyka. Nagranie z wystąpienia Is maths behind the new wave of technological innovation? Wkrótce będzie można zobaczyć na YouTube.

  

Wręczenie nagród w Ministerstwie Cyfryzacji


29 stycznia 2016

 

29 stycznia 2016 r. W Ministerstwie Cyfryzacji w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom Forum Młodych Mistrzów realizowanej w ramach XXI Forum Teleinformatyki. Tematem tegorocznej sesji były ekonomiczne aspekty informatyzacji państwa. Nagrody zostały wręczone przez szefową resortu cyfryzacji, Minister Annę Streżyńską. Uczestnicy Forum Młodych Mistrzów reprezentujący Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów, otrzymali: Nagrodę Rady Programowej Forum oraz Nagrodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Lista nagrodzonych oraz relacja z wydarzenia dostępna jest tutaj.

  

IMA Conference on Mathematics In Defence


26 listopada 2015 

 

Reprezentacja CZMIS wystąpiła na prestiżowej konferencji w IMA Conference on Mathematics In Defence w Oxfordzie, na której cyklicznie spotykają się firmy zbrojeniowe i matematycy. Ci ostatni pochodzą głównie z wiodących brytyjskich uczelni i prezentują z swoje badania mające zastosowania w obronności. Często badania te prowadzone są na zlecenie firm z  sektora obronnego. Konferencja jest miejscem prezentacji wyników, gdzie firmy zamawiają badania nad nowymi technologiami. Zespół CZMIS zaprezentował efekty prac prowadzonych w zakresie zastosowań matematyki w obronności w obszarze cybertechnologii. Wypracowane rozwiązania i technologie znalazły się w obszarze zainteresowania brytyjskich firm z sektora obronnego. Więcej o  prezentowanych zagadnieniach można przeczytać w wywiadzie opublikowanym w Dzienniku Gazecie Prawnej Matematyczny Wehikuł Czasu oraz w artykule, który ukazał się na łamach Polski Zbrojnej Wróżenie z Liczb.

  

Wręczenie nagrody Ministerstwa Spraw Wewnętrznych


24 listopada 2015

 

Na ostatnim Forum Teleinformatyki zespół z działającego w ramach PAN Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów otrzymał, za wynik prezentowane w czasie sesji "Młodych Mistrzów", nagrodę Ministerstwa Spraw Wewnetrznych. Badania, były realizowane na zlecenie i za pieniądze dużej informatycznej spółki giełdowej, dotyczyły metod zapobiegania atakom sieciowym typu DDOS (tzw. Distributed Denial of Service). Ich celem jest dalszy rozwój i wsparcie usługi ochrony przed takimi atakami oferowanych przez spółkę zlecającą badania. Temat jest istotny nie tylko komercyjnie, ale również ze względu na bezpieczeństwo państwa jako, że ataki tego typu mogą być przeprowadzane na wrażliwe elementy tzw. infrastruktury krytycznej. Oficjalne wręczenie nagrody przez Dyrektora Departamentu Teleinformatyki MSW p. Dominika Składanowskiego odbyło się w dniu 24 listopada 2015 r. w Instytucie Badań Systemowych PAN.

  

XXI Forum Teleinformatyki w Miedzeszynie


24-25 września 2015

 

Uczestnicy XI Letnich Praktyk Badawczych zaprezentowali wyniki swojej pracy na Forum Młodych Mistrzów podczas XXI Forum Teleinformatyki w Miedzeszynie, gdzie zebrali się czołowi przedstawiciele m.in. administracji publicznej, nauki, sektora informatycznego, ubezpieczeniowego. Pierwsza z prezentacji, „Taksonomiczne ujęcie kryptowalut”, otrzymała Nagrodę Rady Programowej Forum. Drugie wystąpienie, „Zabezpieczanie usług sieciowych”, otrzymało Nagrodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w ramach kategorii „Najlepsza prezentacja z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego”. Prezentacja ta przedstawiała wyniki prac z zakresu bezpieczeństwa w IT.

  

Festiwal Nauki 2015


19-27 września 2015

 

W dniach 19 - 27 września 2015 roku w Warszawie odbył się Festiwal Nauki. W ramach tego wydarzenia, pracownicy Centrum oraz wyróżnieni uczestnicy tegorocznych XI Letnich Praktyk Badawczych, przedstawili zagadnienia związane z kryptografią, crowdsourcingiem, distruptive technologies czy wybitnymi dokonaniami Alana Turinga. Tegoroczne prezentacje były wzbogacone warsztatami połączonymi z częścią wykładową. W tym roku zgromadzonych gości pochłonęły dysputy o matematycznym sposobie myślenia w rozwiązywaniu realnych problemów: czyli dlaczego warto zostać matematykiem.

  

XI Letnie Praktyki Badawcze dobiegły końca


15 września 2015

 

XI Letnie Praktyki Badawcze dobiegły końca. Podczas dziewięciu tygodni pracy praktykanci zmierzyli się nie tylko z ambitnymi projektami, ale przede wszystkim  mogli zobaczyć jak ciężkim (i jednocześnie fascynującym) zadaniem jest połączenie nauki z biznesem.

 

Jak co roku, nie zabrakło ciekawych wykładów i wizyt studyjnych. Młodzi ludzie mogli zapoznać się z zagadnieniem produkcji gier komputerowych, zobaczyć jak wygląda proces kontroli jakości oraz sprawdzić jak ciężka droga czeka naukowców podczas wdrażania nowych rozwiązań do przemysłu.

 

Zwieńczeniem ciężkiej pracy na praktykach był tydzień intensywnych warsztatów, które prowadzone były pod okiem ekspertów w siedzibie Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Podczas tegorocznych praktyk uczestnicy zobaczyli jak prosperują czołowe na rynku europejskim firmy – Quad/Graphics (jedna z największych drukarni w Europie) oraz Fabryka Broni „ŁUCZNIK”.

  

Warsztaty w Radomiu: PGZ S.A. i CZMIS PAN


7–11 września 2015

 

W dniach 07.09.-12.09.2015 w Radomiu odbyły się warsztaty naukowo-badawcze organizowane przez Polską Grupę Zbrojeniową S.A. (PGZ S.A.) oraz Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów PAN we współpracy z partnerem edukacyjnym, VI Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego (VI LO) w Radomiu. Warsztaty były pilotażowym programem, który miał na celu wciągnięcie w orbitę działań PGZ S.A. utalentowanej młodzieży szkolnej i akademickiej, ze szczególnym uwzględnieniem Radomia, a na późniejszym etapie także innych ośrodków, gdzie znajdują się spółki należące do Grupy.

 

Tematyka warsztatów dotyczyła innowacyjnych technologii, które mogłyby znaleźć zastosowanie w sektorze obronnym. Uczestnicy warsztatów stanęli m.in. przed wyzwaniem stworzenia scenariuszy rozwoju zmian technologii podwójnego zastosowania dla rynków predykcyjnych czy analizy gier komputerowych w kontekście cywilnych ścieżek komercjalizacji dla symulatorów z PGZ S.A. Dodatkowym elementem, który stanowił integralną część warsztatów, było zapoznanie uczestników z wybranymi zagadnieniami matematycznymi i ich zastosowaniem do modelowania w obronności. W ramach prac odbyła się również wizyta studyjna w Fabryce Broni Łucznik – Radom Sp. z o. o. oraz wykłady zaproszonych gości ze świata nauki i biznesu. Relację z wydarzenia można obejrzeć tutaj.

  

Wizyta w drukarni Quad/Graphics Europe sp. z o. o.


18 sierpnia 2015

 

Gdy w 1448 roku, w Moguncji, Gutenberg otwierał pierwszą drukarnię nie przypuszczał, że w 2015 roku największa drukarnia w Europie będzie zlokalizowana w Wyszkowie. Dnia 18 sierpnia, dzięki uprzejmości Quad/Graphics Europe sp. z o.o., mieli okazję zobaczyć ją uczestnicy XI Letnich Praktyk Badawczych. Podczas wizyty poznali oni historię firmy oraz wyzwania, jakie stoją przed pracownikami drukarni każdego dnia. Podczas pobytu w Quad/Graphics Praktykanci mieli okazję zapoznać się z całym cyklem produkcyjnym, od momentu otrzymania materiałów w postaci cyfrowej do chwili uzyskania kompletnych wydruków, gotowych do wysłania klientowi.

  

8. ICIAM w Pekinie


8-14 sierpnia 2015

 

W dniach 8-14 sierpnia 2015 r. w Pekinie miał miejsce 8. International Congress on Industrial and Applied Mathematics (ICIAM). Na zaproszenie organizatorów, jako ekspert, wzięła udział Karina Piwarska, zastępca kierownika Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów. Wystąpienie, które odbyło się w ramach jednej z sesji, przedstawiało działania w zakresie industrial mathematics prowadzone w Polsce.

  

Oxbridge nad Wisłą?: blog na INNPoland


8 czerwca 2015

 

Wraz z początkiem czerwca wystartował blog dr. Kamila Kuleszy. Dotychczas ukazały się artykuły opisujące zagadnienia z zakresu ciekawych form współpracy nauki z biznesem, analiza walorów edukacji oraz relacje i ciekawostki z ciekawych wydarzeń, w których czynny udział brali współpracownicy CZMIS. Informację o pojawiających się nowych tekstach można znaleźć na fanpage’u na Facebooku. Zapraszamy do lektury.

  

3. Mathematics in Industry Study Group Malaysia


6-10 kwietnia 2015

 

W dniach 6-10 kwietnia 2015 r. w Kuala Lumpur miały miejsce 3. warsztaty Mathematics in Industry Study Group Malaysia. Na zaproszenie organizatorów malezyjskich MISG, jako ekspert, wzięła udział Karina Piwarska, zastępca kierownika Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów. Jej rolą było wsparcie naukowe przebiegu prac nad problemami zgłoszonymi przez firmy. Jedną z atrakcji MISG był specjalny wykład prof. Johna Ockendona z Uniwersytetu w Oksfordzie pod tytułem „The Growth and Impact of Industrial Mathematrics Over 50 Years”.

  

Logiczny Ekstraktor Możliwości L.E.M. nano upubliczniony już rok temu!


2 kwietnia 2015

 

2 kwietnia 2015 r. minął rok, odkąd Agencja Rozwoju Przemysłu we współpracy z Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów uruchomiła platformę lem-nano.pl, która służy prognozowaniu strategicznych kierunków rozwoju polskiej gospodarki. W tym czasie rozstrzygnięto ponad 80 zdarzeń, przede wszystkim dotyczących rozwoju technologii opartych na grafenie, ale także znacznie szerszego wątku nisz technologicznych, który obecnie staje się tematem wiodącym platformy. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powstania prognoz i zachęcamy do dalszej aktywności na lem-nano.pl!

  

107. European Study Group with Industry w Manchesterze


23-27 marca 2015

 

W dniach 23-27 marca 2015 r. w budynku Alana Turinga na Uniwersytecie w Manchesterze odbyły się 107. European Study Group with Industry – cykliczne warsztaty z dziedziny industrial mathematics, skupiające uczestników z różnych zakątków Europy. W ramach ośmiu projektów pracowano np. nad przewidywaniem pogody czy kontrolą arsenałów broni jądrowej. Polskę reprezentował 10-osobowy zespół współpracowników CZMIS.

  

Graduate Modelling Camp 2015


17-20 marca 2015

 

W dniach 17-20 marca 2015 r. wybrana grupa 24 doktorantów z całego świata wzięła udział w warsztatach Graduate Modelling Camp dotyczących szeroko pojętego industrial mathematics. W tym roku w University of Oxford reprezentację Polski stanowiły dwie osoby współpracujące z Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów – Marta Zagórowska i Michał Grela. Grupa projektowa, której członkiem był Michał, została wyróżniona za najlepsze prace projektowe. Ich zadaniem było opracowanie modelu dla cyfrowej struktury świata start upów w grze edukacyjnej Venture Capital Research. Mentorem i pomysłodawcą projektu był szef CZMIS - dr Kamil Kulesza. Kolejne doświadczenia z rozwiązywania problemów z zakresu industrial mathematics będą w tym roku przekazane studentom i doktorantom, którzy zostaną zakwalifikowani na XI Letnie Praktyki Badawcze.

  

Rekrutacja na Letnie Praktyki Badawcze 2015 rozpoczęta!


16 lutego 2015

 

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na XI Letnie Praktyki Badawcze. Co zrobić, by już w te wakacje wziąć udział w rozwiązywaniu problemów naukowych i biznesowych? Wystarczy wysłać zgłoszenie na Praktyki! Więcej na temat rekrutacji na praktyki można dowiedzieć się tutaj.

  

Festiwal Matematyki Gazety Wyborczej


29 listopada 2014

 

W listopadzie 2014 roku odbył się Festiwal Matematyki organizowany przez Gazetę Wyborczą. Festiwal obejmujący warsztaty wykłady i zabawę w ramach stoisk edukacyjnych, skierowany był przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych. Mali uczestnicy mieli okazję wzięcia udziału w warsztacie pt. „Kryptograficzne techniki dzielenia sekretu – czyli jak uniknąć przypadkowego rozpoczęcia trzeciej wojny światowej” skierowanym do uczniów szkół podstawowych. Udało się zainteresować uczniów i pokazać, że matematyka jest bardzo ciekawa i prezentowana w odpowiedni sposób może być zrozumiana przez każdego. Udowodniły to dzieci, które po krótkim szkoleniu doskonale poradziły sobie z przygotowanymi szyframi.

  

Konferencja "Meet the Space" w Krakowie


27-28 listopada 2014

 

W Krakowie w dniach 27-28 listopada 2014 roku odbyła się konferencja "Meet The Space”. W kontekście przystąpienia Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej, utworzenia Polskiej Agencji Kosmicznej
i potrzeby budowania kultury prokosmicznej w społeczeństwie, Stowarzyszenie Astronomia Nova wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim zorganizowały konferencję, która jest kontynuacją corocznych spotkań krakowskich integrujących środowisko naukowe i międzynarodowe firmy związane z eksploracją kosmosu. Podczas konferencji zespół CZMIS wygłosił prezentację dotyczącą Platformy L.E.M. nano oraz działalności Centrum. Podczas tych dwóch dni rzeczywiście można się było znaleźć bliżej gwiazd.

  

XX Forum Teleinformatyki w Miedzeszynie


25-26 września 2014

 

Uczestnicy X edycji Letnich Praktyk Badawczych przedstawili wyniki swoich prac na XX Forum Teleinformatyki w Miedzeszynie. Jest to coroczna konferencja z udziałem przedstawicieli administracji publicznej, nauki, sektora informatycznego, ubezpieczeniowego, bankowego oraz energetycznego. Zaprezentowane zostały wykłady z projektów dotyczących wirtualnych rynków predykcyjnych oraz statystycznych aspektów wielkoobszarowej inwentaryzacji lasu w Polsce. Występ grupy prezentującej drugi z wymienionych tematów zajął drugie miejsce na sesji Młodych Mistrzów, specjalnej części Forum, podczas której młode zespoły badawcze przedstawiają swoje dokonania. Dodatkowo CZMIS zostało uhonorowane tytułem „Złotego Herolda” przesłania Forum Teleinformatyki: "Budowa nowoczesnego państwa opartego na powszechnym wykorzystaniu technologii teleinformatycznych nie jest celem antagonistycznym dla nikogo!" za wspieranie idei Forum w jego dwudziestoletniej historii.

  

XVIII Festiwal Nauki w Warszawie


21-24 września 2014

 

W dniach 21-24 września 2014 roku w Warszawie odbył się Festiwal Nauki. W ramach tego wydarzenia, pracownicy Centrum oraz wyróżnieni uczestnicy tegorocznych X Letnich Praktyk Badawczych, przedstawili zagadnienia związane z zaletami crowdsourcingu, distruptive technologies czy wybitnymi dokonaniami Alana Turinga. Tegoroczne prezentacje były wzbogacone pokazem filmu „Stanisław Lem science and fiction”. W tym roku zgromadzonych gości pochłonęły dysputy o matematycznym sposobie myślenia w rozwiązywaniu realnych problemów: czyli dlaczego warto zostać matematykiem.

  

Letnie Praktyki Badawcze 2014 dobiegły końca!


5 września 2014

 

Po ośmiu tygodniach pracy zakończyły się jubileuszowe X Letnie Praktyki Badawcze (LPB). Jak co roku, uczestnicy mieli okazję poznać, czym w praktyce jest industrial mathematics. Młodzi ludzie zetknęli się zarówno ze światem nauki, jak i biznesu. Nie zabrakło również wizyt studyjnych, pozwalających bliżej poznać realia polskiego rozwoju technologicznego. Praktykanci odwiedzili między innymi łódzkie laboratorium biotechnologiczne firmy Mabion S.A. oraz Fabrykę Broni Łucznik w Radomiu. W ramach X LPB odbyło się też wiele wykładów związanych z wpływem nauki na rozwój, np. „Energia przyszłości – hydraty metanu?”, „Dobre wirusy na złe bakterie – nowa technologia o stuletniej historii”, czy „Disruptive Technologies”. Uczestnicy LPB wzięli udział w organizowanych przez CZMIS warsztatach dotyczących twórczości Stanisława Lema oraz przyszłości industrial mathematics.

  

Warsztaty „Czy matematyka jest motorem nachodzącej fali innowacji cywilizacyjnych?”


4 września 2014

 

W ramach tegorocznych Letnich Praktyk Badawczych zespół Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów zorganizował warsztaty z dziedziny Industrial Mathematics, których główne pytanie brzmiało: "Czy matematyka jest motorem nadchodzącej fali innowacji?. Gośćmi specjalnymi warsztatów byli Prof. Colin Please z University of Oxford oraz Prof. Poul G. Hjorth z Technical University of Denmark w Kopenhadze. W ramach spotkania odbyła się moderowana dyskusja, która obejmowała zagadnienia takie jak:

  • Jak budować przewagę konkurencyjną z wykorzystaniem matematyki?
  • Czy matematyka odegra w najbliższych latach podobną rolę do tej, która w ciągu ostatnich 30 lat stała się udziałem informatyki?
  • Czy matematyka jest motorem nadchodzącej fali innowacji cywilizacyjnych?

  

103. European Study Group with Industry


18-22 sierpnia 2014

 

Od 18 do 22 sierpnia 2014 miały miejsce 103. warsztaty European Study Group with Industry, stanowiące cykliczne, najważniejsze europejskie wydarzenie z dziedziny industrial mathematics. Odbyły się one w Danii, na Politechnice w Kopenhadze. Uczestnicy, w tym pięciu pracowników Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów, mierzyli się z problemami przedstawionymi przez firmy.

  

Warsztaty „Czy żyjemy w świecie według Lema?”


14 sierpnia 2014

 

W ramach jubileuszowej X edycji Letnich Praktyk Badawczych, w siedzibie Instytutu Matematycznego PAN, odbyły się warsztaty pt. "Czy żyjemy w świecie według Lema? Czyli nowoczesne technologie vs. prognozy Stanisława Lema". Inspiracją do spotkania był projekt badawczy KANT (Kreatywna Analiza Nisz Technologicznych) realizowany wspólnie z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A.. Spotkaniu towarzyszyła projekcja filmu „Stanisław Lem - Science and Fiction” poprzedzona opowieścią autora, p. Adama Ustynowicza, o jego spotkaniach ze Stanisławem Lemem przy okazji realizacji ww. filmu. Po pokazie uczestnicy wzięli udział w ożywionej dyskusji, której tematy zostały zaczerpnięte z "Summa Technologiae" - w tym roku przypada 50 rocznica wydania. Poruszono zatem następujące kwestie: dwóch dziejących się równolegle rewolucji – biologicznej i technologicznej, sztucznej inteligencji, robotyki, rzeczywistości wirtualnej. Próbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie: Czy my władamy technologią, czy też technologia nami i gdzie może znajdować się punkt zwrotny?

  

X edycja Letnich Praktyk Badawczych rozpoczęta!


15 lipca 2014

 

W dniu 14 lipca 2014 odbyła się Inauguracja X (jubileuszowej) edycji Letnich Praktyk Badawczych w Polskiej Akademii Nauk. Kilkudziesięciu starannie wybranych uczestników przez najbliższe 8 tygodni zajmować się będzie interdyscyplinarnymi projektami komercyjnymi oraz badawczymi. Problemy dotyczą m.in. tematyki rynków finansowych, teorii ekonomii, modelowania statystycznego i nowoczesnych technologii.


Pierwszy dzień Praktyk to początek tygodnia szkoleniowego, podczas którego Praktykanci przygotowują się do udziału w projektach. Będzie to czas pełen inspirujących naukowo wyzwań.

  

100. European Study Group with Industry


7-11 kwietnia 2014

 

W dniach 7-11 kwietnia 2014 odbyła się jubileuszowa, setna edycja European Study Group with Industry. Tym razem miała ona miejsce na University of Oxford. W ramach tygodniowych warsztatów uczestnicy mogli zmierzyć się z problemami przedstawionymi przez firmy reprezentujące różne branże, między innymi Tesco czy Teknova, a także przez brytyjski rząd. Nie zabrakło także przedstawicieli z Polski – Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów PAN udało się tam z ośmioosobową reprezentacją. 

  

Rekrutacja na Letnie Praktyki Badawcze 2014!


31 marca 2014

 

Kontynuujemy przyjmowanie zgłoszeń na X Letnie Praktyki Badawcze. Aby w te wakacje wziąć udział w rozwiązywaniu problemów naukowe i biznesowe wystarczy wysłać zgłoszenie na Praktyki! Więcej na temat rekrutacji na praktyki można dowiedzieć się tutaj. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 16.06.2014, ale zgłoszenia będą oceniane w ramach napływania, organizatorzy rezerwują sobie prawo do wcześniejszego zakończenia ich przyjmowania.

  

XIX Forum Teleinformatyki w Miedzeszynie


26-27 września 2013

Uczestnicy IX Letnich Praktyk Badawczych zaprezentowali wyniki swojej pracy na Forum Młodych Mistrzów podczas XIX Forum Teleinformatyki w Miedzeszynie, gdzie zebrali się czołowi przedstawiciele administracji publicznej, nauki, sektora informatycznego, ubezpieczeniowego, bankowego oraz energetycznego. Pierwsza z prezentacji dotyczyła zidentyfikowanych słabości oraz potencjalnych kierunków ulepszeń najpopularniejszej obecnie kryptowaluty – Bitcoina. Druga przedstawiała wyniki prac nad modelowaniem i badaniem skutków dużych katastrof ze szczególnym uwzględnieniem eksplozji nuklearnych.  

XVII Festiwal Nauki w Warszawie


23-25 września 2013

W dniach 23–25 września 2013 roku w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk uczestnicy IX Letnich Praktyk Badawczych wzięli udział w prezentacjach Festiwalu Nauki przygotowanych w ramach Praktyk. Przedmiot wykładów obejmował techniki matematyczne i kryptograficzne oraz zagadnienia związane z nowoczesnymi technologiami, przedstawione w sposób przystępny dla osób nieobeznanych z taką tematyką. 

Letnie Praktyki Badawcze 2013 dobiegły końca!


6 września 2013

Po kilku tygodniach wytężonej pracy zakończyły się IX Letnie Praktyki Badawcze. Podobnie, jak podczas poprzednich edycji, również tym razem staraliśmy się uświadomić i wpoić młodym ludziom ideę industrial mathematics. Popularyzując zagadnienie współpracy nauki z biznesem, mamy nadzieję przyczynić się do intensywnego rozwoju tej dziedziny nauki w Polsce.   

Maths in Chemistry Study Group!


27 lipca 2013

W dniach 23–26 lipca 2013 w University of Oxford odbyły się pierwsze warsztaty Study Group poświęcone zagadnieniom chemicznym. Dzięki współpracy z organizatorami i Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów w warsztatach wzięli udział reprezentanci z Polski. Więcej informacji na temat wyzwań chemicznych, z którymi mierzyli się uczestnicy można znaleźć tutaj.   

IX edycja Letnich Praktyk Badawczych rozpoczęta!


23 lipca 2013

22 lipca 2013 w Instytucie Badań Systemowych PAN miała miejsce inauguracja dziewiątej edycji Letnich Praktyk Badawczych "MATEMATYKA, INFORMATYKA, KOMERCJALIZACJA – tak, jak robią to w Cambridge". Honorowy Patronat nad IX Letnimi Praktykami Badawczymi objął Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, a Mecenasem Praktyk został program Santander Universidades zarządzany w Polsce przez Bank Zachodni WBK. Ponadto, sponsorami Letnich Praktyk Badawczych w 2013r. zostali: ENEA S.A. i EuRoPol GAZ S.A. Kilkudziesięciu uczestników Praktyk reprezentujących różne kierunki studiów, będzie miało okazję spędzić wakacje pracując w interdyscyplinarnych zespołach nad projektami badawczymi i komercyjnymi. 

Dziękujemy za zgłoszenia do IX edycji Letnich Praktyk Badawczych


13 czerwca 2013

 

12 czerwca zakończyła się rekrutacja na Letnie Praktyki Badawcze 2013. Dziękujemy za wszystkie przesłane zgłoszenia. Z kandydatami będziemy się kontaktować drogą mailową informując o szczegółach.
Więcej informacji na temat procesu rekrutacji znajduje się tutaj. 

91. European Study Group with Industry


19 kwietnia 2013

Dzięki wsparciu organizatorów oraz Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów pięcioosobowa grupa z Polski uczestniczyła po raz kolejny w European Study Group with Industry. Tym razem, warsztaty odbywały się w dniach 15–19 kwietnia 2013 w University of Bristol . Szczegóły dotyczące zagadnień, nad którymi prace prowadzone były w międzynarodowym zespole, wśród wysokiej klasy specjalistów i naukowców, można znaleźć tutaj. 

Rekrutacja na Letnie Praktyki Badawcze 2013 rozpoczęta!


25 lutego 2013

 

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na IX Letnie Praktyki Badawcze. Co zrobić, by już w te wakacje wziąć udział w rozwiązywaniu problemów naukowych i biznesowych? Wystarczy wysłać zgłoszenie na Praktyki! Więcej na temat rekrutacji na praktyki można dowiedzieć się tutaj.

  

LSE - warsztaty


26 października 2012

 

LSE, czyli Logistyka Surowców Energetycznych, to projekt realizowany na zlecenie dużej firmy z branży paliwowej. Dotyczył opracowania możliwych ścieżek rozwoju firmy. Zwieńczeniem prac grupy projektowej były wspólne warsztaty z kadrą kierowniczą Zamawiającego, które odbyły się 25 października 2012 roku w Warszawie. Zespół wykonawczy zaprezentował opracowane koncepcje jak również potwierdził użyteczność prowadzonych badań dla Zamawiającego.

  

XVI Festiwal Nauki


1 października 2012

 

Jak co roku uczestnicy Letnich Praktyk Badawczych wzięli czynny udział w Festiwalu Nauki. Cztery prezentacje z zakresu informatyki oraz kryptografii przyciągnęły do Instytutu Matematycznego PAN wielu słuchaczy – od licealistów po osoby starsze. Prezentacje miały miejsce w dniach 24-27 września 2012.

  

XVIII Forum Teleinformatyki


29 września 2012

 

W dniach 27-28 września 2012 zespół Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów oraz wybrani uczestnicy VIII Letnich Praktyk Badawczych brali aktywny udział w XVIII Forum Teleinformatyki w podwarszawskim Miedzeszynie. W tym roku Forum odbywało się pod hasłem „Polska w Cyfrowej Chmurze?”. W czasie Sesji Młodych Mistrzów wyróżnienie zdobyły aż dwie prezentacje przygotowane przez reprezentantów Centrum. Dotyczyły one ontologii jako metody reprezentacji danych (prezentacja p. Bożeny Deki) oraz procesu odsalania ropy naftowej (prezentacja p. Marty Zagórowskiej).

  

Letnie Praktyki Badawcze 2012 dobiegły końca!


10 września 2012

 

Po 8 tygodniach wytężonej pracy zakończyły się VIII Letnie Praktyki Badawcze. Jak co roku udało nam się przekonać wielu młodych ludzi do idei industrial mathematics. Mamy nadzieję, że popularyzacja współpracy nauki z biznesem, towarzysząca Letnim Praktykom Badawczym, pozytywnie wpłynie na rozwój tej dziedziny nauki w Polsce.

  

88. European Study Group with Industry


18 sierpnia 2012

 

W dniach 13 -17 sierpnia 2012 trzyosobowa reprezentacja Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów aktywnie uczestniczyła w ESGI88 odbywającym się na DTU (Technical University of Denmark) w Lyngby. Szczegóły projektów, nad którymi pracowali uczestnicy można znaleźć tutaj.

  

VIII edycja Letnich Praktyk Badawczych rozpoczęta!


17 lipca 2012

 

16 lipca 2012 w Instytucie Badań Systemowych PAN miała miejsce inauguracja ósmej edycji Letnich Praktyk Badawczych "MATEMATYKA, INFORMATYKA, KOMERCJALIZACJA - tak jak robią to w Cambridge". 41 uczestników Praktyk reprezentujących różne kierunki studiów będzie miało okazję w interdyscyplinarnych zespołach pracować nad projektami zarówno badawczymi jak i komercyjnymi.

  

Dziękujemy za zgłoszenia na VIII edycję Letnich Praktyk Badawczych


17 czerwca 2012

16 czerwca zakończyła się rekrutacja na Letnie Praktyki Badawcze 2012. Dziękujemy za wszystkie przesłane zgłoszenia. Z kandydatami będziemy się kontaktować drogą mailową.

 

Mimo, że termin składania aplikacji już upłynął i zgromadziliśmy odpowiednią liczbę zgłoszeń, to jesteśmy otwarci na tych, którzy dopiero teraz dowiedzieli się o Letnich Praktykach Badawczych. Więcej informacji na temat procesu rekrutacji znajduje się tutaj.

  

Crowdsourcing, future studies - nowe obszary badawcze dla matematyków i informatyków


1 czerwca 2012

31 maja 2012 dr Kamil Kulesza i dr Piotr Zioło z Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów wygłosili na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego wykład pt. „Crowdsourcing, future studies - nowe obszary badawcze dla matematyków i informatyków”. Prelegenci przedstawili ideę rynków predykcyjnych oraz szczegóły związane z wykorzystaniem wirtualnych rynków predykcyjnych do tworzenia przyszłych scenariuszy rozwoju wybranych nanotechnologii oraz problemu typowania optymalnych kierunków kształcenia dla potrzeb gospodarki opartej na wiedzy. 
  

Termin składania zgłoszeń na VIII Letnie Praktyki Badawcze upływa 16 czerwca


28 maja 2012

Ze względu na liczne zapytania informujemy, że zgłoszenia na VIII edycję Letnich Praktyk Badawczych przyjmowane będą do 16 czerwca 2012. Więcej na temat rekrutacji można znaleźć tutaj
  

85. European Study Group with Industry


24 kwietnia 2012

Dzięki wsparciu organizatorów oraz Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów dziesięcioosobowa grupa z Polski uczestniczyła w 85 European Study Group with Industry w Norwich w Wielkiej Brytanii. Warsztaty odbywały się w dniach 16-20 kwietnia 2012. Szczegóły dotyczące zagadnień, nad którymi prace prowadzone były w międzynarodowym zespole wśród wysokiej klasy specjalistów i naukowców, można znaleźć tutaj.
  

Wizyta studyjna na University of Oxford


16 kwietnia 2012

W dniach 12-15 kwietnia 2012 5-cio osobowa grupa z Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów (CZMIS) przebywała na University of Oxford. W czasie pobytu odbyło się seminarium z udziałem m.in. prof. Johna Ockendona z OCCIAM na temat jednego z projektów realizowanych w CZMIS. Odbyło się również spotkanie z przedstawicielami Industrial Mathematics Knowledge Transfer Network dotyczące popularyzacji idei industrial mathematics w Wielkiej Brytanii. Dodatkowo przedstawiciele CZMIS wzięli udział w prezentacji projektów jakie będą rozwiązywane w czasie 85. ESGI odbywającej się podczas Oxford Graduate Modelling Camp.
  

Rekrutacja na Letnie Praktyki Badawcze 2012 rozpoczęta!


18 marca 2012

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na VIII Letnie Praktyki Badawcze. Co zrobić, by już w te wakacje rozwiązywać problemy naukowe i biznesowe? Wystarczy wysłać zgłoszenie na Praktyki! Więcej na temat zrealizowanych dotychczas projektów można dowiedzieć się tutaj.
  

Warsztaty Winter School 2012 dobiegły końca


26 lutego 2012

W okresie 23-25 lutego odbyła się II edycja Zimowych Warsztatów dla młodych naukowców „NAUKA I BIZNES wg wzorców brytyjskich”. W czasie ich trwania uczestnicy z całej Polski starali się znaleźć rozwiązania problemów, zgłoszonych przez firmy i instytucje. Mieli również niepowtarzalną okazję wysłuchać wykładu prof. Hilary Ockendon z Oxford Centre for Industrial and Applied Mathematics zatytułowanego „Why do industrial mathematics?”. Więcej informacji o Winter School można znaleźć tutaj.
   

Warsztaty Winter School


2 stycznia 2012

Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów organizuje w dniach 23-25 lutego 2012 II edycję Zimowych Warsztatów ”Nauka i Biznes wg wzorców brytyjskich”. Warsztaty skierowane są do młodych naukowców, doktorantów i studentów ostatnich lat. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 14 stycznia 2012.
 

Więcej informacji można znaleźć na:

  

EMS w Będlewie


24 października 2011

W dniach 24–28 października 2011, z dala od zgiełku miast, odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „EMS School and Workshop on Mathematics for Multiscale Phenomena” w pałacu w Będlewie. Konferencja organizowana była przez Międzynarodowe Centrum Matematyczne im. Stefana Banacha. Wśród międzynarodowej grupy naukowców znaleźli się także uczestnicy VII Letnich Praktyk Badawczych. Program konferencji można znaleźć tutaj.   

XVII Forum Teleinformatyki


26 października 2011

Podobnie, jak w latach ubiegłych zespół Centrum oraz wybrani uczestnicy VII Letnich Praktyk Badawczych brali udział w XVII Forum Teleinformatyki w Miedzeszynie (22–23 września), które w tym roku odbywało się pod hasłem „Cyfrowa Europa wyzwaniem dla polskiej prezydencji w UE”. W czasie Sesji Młodych Mistrzów poświęconej ekonomicznym aspektom informatyzacji państwa, zaprezentowaliśmy wnioski płynące z kilku realizowanych projektów (GOLEM, MONEY, RED). Ze szczególnym uznaniem spotkała się prezentacja dotycząca zastosowania elektroniki drukowanej w administracji publicznej.   

XV Festiwal Nauki


23 września 2011

Po raz kolejny uczestnicy Letnich Praktyk Badawczych czynnie uczestniczyli w XV Festiwalu Nauki. Program przygotowany przez członków zespołu Centrum obejmował cztery prezentacje poruszające zagadnienia związane z informatyką oraz kryptografią. Przez cztery wrześniowe dni – od 19 do 24 – Instytut Matematyczny PAN gościł wielu słuchaczy naszych wykładów. Poruszana tematyka zachęciła do przybycia zarówno licealistów, jak i osoby starsze.   

Letnie Praktyki Badawcze 2011 dobiegły końca!


10 września 2011

VII Letnie Praktyki Badawcze, dzięki zaangażowaniu wielu osób zakończyły się dużym sukcesem. Młodzi ludzie biorący udział w tegorocznej edycji wykazali znaczne zainteresowanie możliwością kontynuowaniu prac badawczych w zakresie industrial mathematics. Dzięki rozpowszechnianiu idei współpracy nauki z biznesem, towarzyszącej Letnim Praktykom Badawczy, zauważyć można dynamiczny rozwój tej dziedziny nauki w Polsce.   

Praktyki 2011 wystartowały!


19 lipca 2011

Inauguracja siódmej edycji Letnich Praktyk Badawczych "MATEMATYKA, INFORMATYKA, KOMERCJALIZACJA – tak, jak robią to w Cambridge" miała miejsce 19 lipca 2011 w Instytucie Badań Systemowych PAN. Wśród 30 uczestników byli reprezentanci różnych dziedzin nauki: matematyki, fizyki, chemii, czy ekonomii. Tuż po inauguracji Praktykanci rozpoczęli prace nad projektami. Podczas Praktyk uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z różnymi sposobami pracy w grupie oraz zaangażować w rozwiązywanie problemów naukowych oraz zleconych przez firmy. 

Warsztaty „Organic Photovoltaic Devices” w Cambridge


9 czerwca 2011

Wybrana grupa pracowników Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów brała udział w warsztatach pt. „Organic Photovoltaic Devices”, zorganizowanych 9 czerwca 2011 w Robinson College w Cambridge, w trakcie których podejmowana była tematyka modelowania matematycznego procesów fizycznych zachodzących w organicznych panelach fotowoltaicznych. Wspólna praca z naukowcami na najwyższym światowym poziomie, dała szansę na podpatrzenie najlepszych standardów prowadzenia prac badawczych oraz nawiązania wielu nowych kontaktów.   

Dziękujemy za zgłoszenia


26 maja 2011

Dziękujemy za wszystkie przesłane zgłoszenia. Będziemy się z wami kontaktować drogą mailową.
Pomimo zakończenia rekrutacji i zebrania odpowiedniej ilości zgłoszeń, jesteśmy otwarci na tych, którzy chcieliby się przyłączyć, a spóźnili się na rekrutację. Jeśli dopiero teraz dowiedzieliście się o Praktykach i jesteście zdeterminowani, żeby wziąć w nich udział wyślijcie aplikacje. Wasze zgłoszenia zostaną rozpatrzone w drugiej kolejności i w miarę wolnych miejsc, ale jeśli jesteście wystarczająco dobrzy rozpatrzymy waszą kandydaturę.   

80 ESGI w Cardiff


30 kwietnia 2011

W dniach 4–8 kwietnia 2011 roku w Uniwersytecie w Cardiff odbyły się 80. warsztaty European Study Group with Industry (ESGI). Dzięki wsparciu organizatorów oraz Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów w warsztatach w Walii mogła wziąć udział dziesięcioosobowa grupa z Polski. Udział w warsztatach był doskonałą okazją do obserwowania prac prowadzonych w międzynarodowym zespole, wśród wysokiej klasy specjalistów i naukowców. Szczegóły dotyczące zagadnień, nad którymi pracowali, można znaleźć tutaj. 

Warsztaty Modelling Camp w Oxfordzie


29 kwietnia 2011

W trakcie czterodniowych warsztatów Modelling Camp w Oxfordzie, odbywających się w dniach 29 kwietnia – 1 maja 2011, trzyosobowa grupa współpracowników Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów brała udział w pracach projektowych, dotyczących wielu ciekawych problemów modelowania m.in. takich, jak badanie wpływu kwaśnych deszczy na ekosystem, czy proces degradacji kompozytowych izolatorów.  

 

Zgłoszenia na Praktyki 2011 przyjmujemy do 25 maja 2011


21 kwietnia 2011

Ze względu na liczne zapytania oraz na zbliżającą się kumulację wolnych od pracy dni świątecznych i majówkowych, postanowiliśmy przedłużyć przyjmowanie zgłoszeń na Praktyki do 25 maja br.
Jednocześnie zapewniamy, że zgłoszenia przesłane w pierwszym terminie, będą rozpatrywane w pierwszej kolejności. 

 

Przyjmowanie zgłoszeń na Praktyki 2011 rozpoczęte!


10 marca 2011

Zaczynamy rekrutację na VII Letnie Praktyki Badawcze. Wystarczy zgłosić się na Praktyki, by już w wakacje pracować nad nowymi problemami naukowymi i biznesowymi. Więcej o zrealizowanych już projektach przeczytacie tutaj. Jak Praktyki wspominają sami uczestnicy? Przeczytaj ich wypowiedzi. 

 

KAUST Study Group with Industry


23 stycznia 2011

W okresie 23–26 stycznia odbyły się pierwsze Study Group with Industry w Arabii Saudyjskiej. W trakcie warsztatów odbywających się na King Abdullah University of Science and Technology swoje problemy zaprezentowało pięć firm: ALJ, GE, Schlumberger, Aramco oraz SABIC. Grono uczestników zasiliła również reprezentacja CZMIS.   

 

Wykład na Oxford University


9 grudnia  2010

Dr Kamil Kulesza, założyciel CZMIS, został poproszony o wystąpienie na Oxford University w związku ze specjalnym wykładem, organizowanym w celu uświetnienia odejścia na emeryturę profesora Johna Ockendona. Profesor Ockendon wielokrotnie wspierał działania Centrum, popularyzujące współpracę nauki z biznesem w Polsce. Bardzo dziękujemy za wkład, jak włożył do rozwoju światowej nauki oraz idei Industrial Mathematics.  

 

Konferencja OPI


20 grudnia 2010

W uroczym ośrodku „Orle Gniazdo Hucisko” w dniach 16–17 grudnia 2010 odbyła się konferencja pt. „Komercjalizacja wyników badań naukowych a ośrodki transferu technologii” zorganizowana przez Ośrodek Przetwarzania Informacji. Program warsztatów był tak intensywny, że 4-osobowa grupa uczestników i organizatorów VI Letnich Praktyk badawczych z trudem znajdowała czas na spacery po Jurze. 

 

EMS w Będlewie


25 grudnia 2010

W dniach 10–18 października 2010 w urokliwym, XIX-wiecznym pałacu w Będlewie pod Poznaniem odbyły się warsztaty EMS School on Industrial Mathematics zorganizowane przez Międzynarodowe Centrum Matematyczne im. Stefana Banacha. W warsztatach wzięli udział studenci i naukowcy z całej Europy, w tym 10-osobowa grupa uczestników i organizatorów VI Letnich Praktyk Badawczych. Zagadnienia, którymi zajmowano się podczas warsztatów, można znaleźć tutaj 

Kolejna edycja Letnich Praktyk Badawczych


4 maja 2010

Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów organizuje w tym roku VI edycję Letnich Praktyk Badawczych „Matematyka, Informatyka i Komercjalizacja – tak jak robią to w Cambridge”. Zapraszamy do udziału studentów i doktorantów, a firmy i instytucje do zgłaszania problemów.
 

Więcej informacji można znaleźć na:

  • www.praktyki.waw.pl – serwis dla studentów i doktorantów, chcących wziąć udział w praktykach,
  • www.maths.com.pl – serwis dla firm i instytucji chcących zgłosić problem do rozwiązania lub współpracować z Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów.

  

Polskie European Study Group with Industry


12 kwietnia 2010

W dniach 27 września – 1 października 2010 r. w Międzynarodowym Centrum Matematycznym im. Stefana Banacha Instytutu Matematycznego PAN w Warszawie odbędą się po raz pierwszy w Polsce European Study Group with Industry (ESGI).

Osoby ze środowiska akademickiego zapraszamy do udziału, zaś firmy i instytucje do zgłaszania problemów. Więcej informacji na temat 77. ESGI można znaleźć na stronie www.esgi77.pl.
  

OCCAM Graduate Modelling Camp 2010 i 73. European Study Group with Industry


9 kwietnia 2010

W dniach 6 - 9 kwietnia 2010 w Mathematical Institute University of Oxford w międzynarodowych warsztatach "OCCAM Graduate Modelling Camp 2010" wzięły udział 3 wybrane osoby z Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów. W najbliższych dniach dołączy do nich kolejnych 7 członków Centrum, aby wspólnie z naukowcami z całego świata wziąć udział w 73. warsztatach European Study Group with Industry (ESGI), które odbywają się w dniach 12. - 16. kwietnia na University of Warwick (Wielka Brytania). Szczegóły dotyczące problemów, które rozwiązywać będą uczestnicy można znaleźć na stronie:
www2.warwick.ac.uk/fac/sci/maths/research/events/2009_2010/workshops/esgi73. 

Kwalifikacja na OCCAM Graduate Modelling Camp 2010


3 marca 2010

Trzy osoby z Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów zakwalifikowały się na elitarne międzynarodowe warsztaty "OCCAM Graduate Modelling Camp 2010" dla doktorantów organizowane na University of Oxford. Celem warsztatów jest nauka modelowania matematycznego zagadnień z różnych dziedzin przydatnych do rozwiązywania problemów badawczych. 


Do góryMapa Strony | Kontakt | Copyright 2024 CIAMSE All rights reserved.