Jesteś tutaj

Przykłady ze świata

Matematyka użytkowa, choć narodziła się w Wielkiej Brytanii, to jednak obecnie praktykowana jest na całym świecie. I tak w Europie mamy np. niemiecką ’technomathematics’, czy mocno reprezentowaną ’szkołę’ skandynawską. Działania w zakresie industrial mathematics na Starym Kontynencie stara się koordynować i wspierać European Consortium for Mathematics in Industry (ECMI). Poza Europą matematyka użytkowa jest też silnie reprezentowana w USA, ale rozwija się dynamicznie praktycznie na całym świecie.

 

Na terenie każdego z wymienionych powyżej krajów, czy raczej grup narodowych/obszarów językowych model industrial mathematics działa trochę inaczej, ale większość tych ’szkół’ ma wspólny mianownik w postaci rzeczywistej współpracy z przemysłem/biznesem i skutecznego rozwiązywania praktycznych problemów.

 

  • Wzorce brytyjskie

W swoich działaniach Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów opiera się na najlepszych brytyjskich wzorcach w zakresie uprawiania matematyki użytkowej i korzysta z wieloletnich doświadczeń m.in.:
 

 

  • Oxford Centre for Industrial and Applied Mathematics

OCIAM jest częścią Instytutu Matematycznego w Oksfordzie. Zajmuje się zarówno badaniami nad matematyką użytkową, jak i współpracą z przedstawicielami świata biznesu. Więcej informacji dostępnych jest na stronie OCIAM.

 

  • Oxford Centre for Collaborative Applied Mathematics

OCCAM jest częścią Instytutu Matematycznego w Oksfordzie. Zajmuje się rozwiązywaniem problemów z wykorzystaniem pracy zespołowej oraz nowoczesnych metod matematycznych i informatycznych. Więcej informacji dostępnych jest na stronie OCCAM.

 

  • Smith Institute for Industrial Mathematics and System Engineering

Smith Institute powstał w roku 1997. Jest samodzielną firmą, która w swoich działaniach łączy akademicki sposób myślenia z biznesowym sposobem pojmowania świata. Pomaga innym firmom w doskonaleniu ich procesów, produktów, usług oraz strategii biznesowych poprzez zastosowanie matematycznego sposobu myślenia. Więcej informacji dostępnych jest na stronie Smith Institute.

 

  • European Study Groups with Industry (ESGI)

Jednym z podstawowych przykładów współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym i przedstawicielami różnych dziedzin gospodarki są warsztaty European Study Groups with Industry (ESGI). Są to odbywające się od 1968 roku, tygodniowe warsztaty, na których naukowcy starają się znaleźć rozwiązania dla problemów, z którymi zgłaszają się firmy i instytucje. Początkowo ESGI odbywały w Oksfordzie i nosiły nazwę UK Maths In Industry Study Groups. Jednak z czasem zaczęły być organizowane każdego roku na innej brytyjskiej uczelni. Więcej informacji na temat rozwoju ESGI można znaleźć w artykule prof. Johna Ockendona, który był świadkiem i aktywnym uczestnikiem procesu rozwoju industrial mathematics od samego początku. Z czasem zaczęto też organizować edycje study groups w innych krajach europejskich, co doprowadziło do zmiany nazwy warsztatów na European Study Group with Industry. Dziś takie warsztaty są organizowane w całej Europie - listę poprzednich study groups, jak również listę rozważanych problemów można znaleźć na http://miis.maths.ox.ac.uk/past/.

 

Dzięki swojej formule ESGI dostarcza korzyści wszystkim stronom zaangażowanym w warsztaty. Przemysł dostaje możliwość nowego spojrzenia na swoje problemy, szansę na szybki rozwój, a także nowe możliwości rekrutacyjne. Studenci mogą wykorzystać „w praktyce” wiedzę teoretyczną zdobytą w czasie studiów. Natomiast naukowcy uzyskują niewyczerpane źródło nowych problemów badawczych.

 

Członkowie Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów aktywnie uczestniczą w różnych European Study Groups. Aby zobaczyć, jak to działa w praktyce warto zapoznać się z artykułem „The 64th European Study Group with Industry”, czyli spotkanie matematyki ze światem biznesu – wrażenia uczestników oraz odwiedzić stronę ze zbiorem publikacji na temat ESGI.

 

  • Pierwsze ESGI w Polsce

W dniach 27 września – 1 października 2010 r. w Międzynarodowym Centrum Matematycznym im. Stefana Banacha Instytutu Matematycznego PAN w Warszawie odbyły się po raz pierwszy w Polsce European Study Group with Industry (ESGI).

 

 


Do góryMapa Strony | Kontakt | Copyright 2024 CIAMSE All rights reserved.